Av.Fahrettin Kocagöz

22 Aralık 2014

Nispi temyiz harcının yatırılması

Davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığından, her bir davalı adına ayrı ayrı başvurma ve nispi temyiz harcının yatırılması gerekir. Temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden […]
8 Ağustos 2014

Taleple bağlılık kuralı ve Kıdem Tazminat Tavanı

Özü; En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan genel tavan, bu görevdeki kişinin emekliliği halinde Emekli Sandığınca ödenecek olan bir yıllık ikramiye oranını geçemeyecektir. Kıdem tazminatı tavanına […]
5 Temmuz 2014

İş Mahkemeleri’nde temyiz süreci

Özü;  Mahkemece, taraflara tefhim edilen kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren […]