Av.Fahrettin Kocagöz

5 Temmuz 2014

Ticari Usulsüz Terk Suçu

ÖZÜ;Borçlu şirketin ticareti terk ettiğinin anlaşılması karşısında unsurları oluşan suçtan mahkumiyet yerine, ticaret şirketleri yönünden suçun oluşmayacağı gerekçesiyle, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,Yasaya aykırıdır.
5 Temmuz 2014

Elatmanın Önlenmesi (Men’i Müdahale)

ÖZÜ; Diğer kat malikleri tarafından aynı davalı aleyhine elatmanın önlenmesi davaları açılmış olması bu davanın davacısı farklı olduğundan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1. bendinde belirtilen […]
4 Temmuz 2014

Türkiye Cumhuriyeti Anayası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/11/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17863 Mükerrer
4 Temmuz 2014

Avukatlık Kanunu

Avukatlık Kanunu Kanun Numarası: 1136 Kabul Tarihi: 19/03/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13168
4 Temmuz 2014

İcra ve İflas Kanunu

İcra ve İflas Kanunu Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128
4 Temmuz 2014

Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27836 BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM : Borç […]
4 Temmuz 2014

Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu Türk Medeni Kanunu Kanun Numarası: 4721 Kabul Tarihi: 22/11/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/12/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24607
2 Temmuz 2014

Karar Düzeltme İstemi

ÖZÜ;Karar düzeltme istemi hakkında karar verme yetkisi Yargıtay’a ait olup yerel mahkemenin bu konuda karar verme yetkisi bulunmadığından temyize konu “karar düzeltme talebinin reddine” ilişkin yerel […]
2 Temmuz 2014

Mükerrer Takip

ÖZÜ;   Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkündür. Bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da […]
4 Temmuz 2012

İş Kanunu

İş Kanunu Kanun No : 4857 Kabul Tarihi : 22/05/2003 Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25134