Yatırım Teşvik Danışmanlığı ve Hukuksal Çözüm Hizmetleri

Yatırım teşvik mevzuatı...


Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında 2012/3305 sayılı karar ve 2012/1 sayılı uygulama tebliğe istinaden Türkiye’de yapılacak olan makina ve teçhizat yerli ve ithal makinalarda uygulanacak olan vergisel avantajlardan faydalanmak için yatırımcıların kullandığı en önemli yatırım enstrümanıdır.
Cumhuriyet tarihinden beri yürürlülükte bulunan bir karar ve uygulama tebliğdir. Avantajları, makina ve teçhizat ithalatında KDV’den istisna ve gümrük vergisinden muafiyet ve kullanılmamış yerli makina ve teçhizat alımlarında KDV’den istisna olarak alım yapılabilir. Bunun ile birlikte sektörüne ve yatırımın yapılacağı bölgeye göre ki altı bölgeye ayrılmaktadır. Yatırımlar bölgesel teşvik, öncelikli yatırım konuları, stratejik yatırımlar ve genel teşvik olarak verilmektedir. Destek unsurları; vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, faiz ve kar payı desteği, KDV iadesi, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği olarak faydalanılmaktadır.

Sonuç olarak, devletin vermiş olduğu bütün bu yatırımlarda yukarda bahsi geçen vergisel avantajlardan faydalanılmadan yatırım yapılması demek firmanın nakit akışını olumsuz etkileyecektir.

cem-ozvardar

Cem ÖZVARDAR

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Öğretim Görevlisi

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. - Kur'an-ı Kerim

Daha önce geçici süreyle ithalatta alınan ilave gümrük vergileri 31.12.20 tarihli 3. mükerrer resmi gazete ile kalıcı hale geldi.