Yasa

19 Mart 2022

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte değişiklik

Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBLIerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi. Buna göre mikro işletme için 3 milyon […]
19 Ocak 2021

Geçici süreyle alınan ilave gümrük vergileri kalıcı hale geldi.

Daha önce geçici süreyle ithalatta alınan ilave gümrük vergileri 31.12.20 tarihli 3. mükerrer resmi gazete ile kalıcı hale geldi. 31 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile […]
28 Ağustos 2020

Kentsel Dönüşüm sürecinde Hukuksal Destek Hizmetleri

Kentsel Dönüşüm sürecinde; maliklerin karar alma toplantılarının organizasyonu ve toplantı tertiplenmesi, Ortak Karar Protokolü ve Uygulanması, Sözleşmeler, sürecin tüm idari ve yargısal boyutunda hukuki destek vermekteyiz.. […]
23 Ağustos 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Ağustos 2020 tarih ve 2846 sayılı kararında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişiklik yapılmasına dair Karar’ın yürürlüğe konulmasını detayları ile açıkladı. […]
1 Mayıs 2020

KVKK Danışmanlık Hizmeti

6698 sayılı kanunun amacı KVKK kişisel verilerin işlenmesinde gizliliği kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve […]
6 Mart 2019

Bono- Açıklama olmayan banka dekontu – Menfi Tespit davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  Esas : 2014/19-947 Karar : 2015/1725 Tarih : 19.06.2015 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPTEN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ MENFİ TESPİT VE […]
6 Mart 2019

İİK’nun 169/a maddesi ve Açıklama olmayan banka dekontlarının ispat gücü

T.C. YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ  Esas : 2014/30409 Karar : 2015/4191 Tarih : 27.02.2015 BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ (2004 s. İİK m. 169, 169A) ÖZET İİK’nun 169/a-1. […]
4 Aralık 2018

TBK’nın 474. maddesi gereğince eser sahibinin ve TBK’nın 472/3. maddesi gereğince yüklenicinin ihbar yükümlülüğü.

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No   : 2017/2037 Karar No : 2018/3366 T Ü R K M İ L L E T İ        A D […]
23 Ekim 2018

Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO     : 2016/10321 KARAR NO : 2018/8053 Y A R G I T A Y    İ L A M […]
23 Ekim 2018

BONO BEDELİNİN ÖDENMESİ • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2013/19-2238 K: 2015/1062 T: 25.03.2015   (… Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan M.’ye olan borcuna karılık vade kısmı boş 03.06.2006 tanzim tarihli, […]
5 Eylül 2018

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden yararlanamayanlar.

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No   : 2017/449 Karar No : 2017/2579 YARGITAY İLAM I Davacılar …….. Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 28.04.2011 gün […]
5 Ağustos 2014

Ticari işlerde faiz başlangıcı

Türk Ticaret Kanunu (Yeni) Kanun No: 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 Resmi Gazete Tarihi: 14/02/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27846