Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

BONO BEDELİNİN ÖDENMESİ • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL
23 Ekim 2018
TBK’nın 474. maddesi gereğince eser sahibinin ve TBK’nın 472/3. maddesi gereğince yüklenicinin ihbar yükümlülüğü.
4 Aralık 2018