KVKK Danışmanlık Hizmeti

KVKK-33

6698 sayılı kanunun amacı KVKK kişisel verilerin işlenmesinde gizliliği kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemesi yönündedir.

KVKK ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.
Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.


Bu süreçte ; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kira Yardımı Hakkında bilgilendirme aşağıdadır. Konuyla ilgili Troya Hukuk ile iletişime geçerek uzman hukukçularımızdan destek alabilirsiniz.


Veri İşlemede Uyulması Zorunlu İlkeler:

1- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
2- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
3- İşlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olma,
4- Belirli,açık ve meşru amaçlar için işlenme,
5- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,olarak sıralanabilir.

KVVK Danışmanlığı konusunda detaylı bilgi ve hizmet almak için lütfen aşağıdaki linke tıklayarak bizimle iletişime geçiniz… Danışmanlarımız en kısa zamanda sizinle irtibata geçecektir.


KVKK Danışmanlığı İletişim için yıklayınız.


Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. - Kur'an-ı Kerim