Kentsel Dönüşüm sürecinde Hukuksal Destek Hizmetleri

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişikliği
23 Ağustos 2020
Geçici süreyle alınan ilave gümrük vergileri kalıcı hale geldi.
19 Ocak 2021