İhtiyati haciz kararının 10 gün içinde infazını istemek

5510 sayılı Kanunu’nun 102/C-3 maddesi uyarınca idari para cezası
16 Aralık 2014
Nispi temyiz harcının yatırılması
22 Aralık 2014